Zwroty

ZWROT TOWARU

Klient ma prawo w ciągu 30 dni od zakupu zwrócić towar nieużywany, wraz z oryginalnym opakowaniem, metkami.

Formularz zwrotu należy pobrać (kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "pobierz") wydrukować, wypełnić i razem ze zwracanym towarem odesłać na koszt własny:

 

- Kurierem na adres: DIAMANTE, ul. Chwaszczyńska 2, 81-571 Gdynia

- Pocztą Polską na adres: DIAMANTE, Skrytka Pocztowa 58, 81-570 Gdynia 11

 

Zwrot pieniędzy zostanie wykonany w ciągu maksymalnie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.

W przypadku jeśli odesłany towar posiada jakiekolwiek ślady użytkowania Sklep Diamante ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu, a kosztami przesyłki obciążyć Klienta.

Zwrot pieniędzy zostanie wykonany w ciągu maksymalnie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.

W przypadku jeśli odesłany towar posiada jakiekolwiek ślady użytkowania Sklep Diamante ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu, a kosztami przesyłki obciążyć Klienta.

REKLAMACJA.


1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.


3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z Towarem lub dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego na podstronie dostępnym na podstronie sklepu w zakładce „wymiana, zwrot, reklamacja”., oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą):

- Kurierem na adres: DIAMANTE, ul. Chwaszczyńska 2, 81-571 Gdynia

- Pocztą Polską na adres: DIAMANTE, Skrytka Pocztowa 58, 81-570 Gdynia 11


4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.


5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.


6. Klient jeżeli Towar ma wadę, może:


1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
3. chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.


7. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.


8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


9. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
2. żądać usunięcia wady.


10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.


11. Jeśli Klient:
1. żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady;
2. zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru;

12. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

13. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

14. Towar zakupiony podczas wyprzedaży należy zwracać w całości. Nie przyjmujemy pojedynczych sztuk z zamówionych paczek. Zwrot musi zawierać całe zamówienie dokonane w sklepie online. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl